STARS Handelsbetingelser - For køb af gavekort

Betingelser for gavekortskøber

Sælger

Du køber af:

Gyldighed

Gavekort købt online, udløber automatisk efter 3 år. Det er muligt at udvide gavekort online med flere midler. Ved påfyldning af flere midler, forlænges det samlede gavekort, således at alle midler på gavekortet på ny får 3 års udløb.

Det er muligt at tjekke tilbageværende saldo på gavekort online. Instruktion hertil er at finde på gavekortet.

Gavekort er upersonlige, men kan indeholde navn og besked til modtager.

Levering

Gavekort leveres pr. mail til at printe og udstedes umiddelbart efter betaling er modtaget.

Ved udstedelse laves en PDF-fil i A4-format, indeholdende en unik gavekortskode.

Anvendelse

Gavekortskoden benyttes i forbindelse med et eller flere salg i forbindelse med betaling, hvor gavekort kan erstatte andre betalingsmidler.

Gavekort kan ikke byttes til kontanter. Gavekort kan kun benyttes ved køb af billetter i online forsalg. Der er ikke refusionsret på gavekort.

Fortrydelsesret

Gavekort købt online, udløber automatisk efter 3 år. Det er muligt at udvide gavekort online med flere midler. Ved påfyldning af flere midler, forlænges det samlede gavekort, således at alle midler på gavekortet på ny får 3 års udløb.

Det er indehavers ansvar at benytte gavekortet inden udløbsdato, eller forlænge udløbsdato ved påførsel af flere midler på gavekortet.

Gavekortskøber ansvar inden køb

Det er pålagt køber inden køb, at kontrollere at kontrollere at arrangøren er køber bekendt.

Kopi og videresalg

Videresalg er tilladt jf. gældende lov. Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at videresælge til en højere pris end værdien af gavekortet.

Det er gavekortskøber og gavekortsindehavers ansvar at sikre, at ens gavekort ikke bliver delt eller kopieret.

Bortkomne gavekort

Er gavekort blevet væk eller bortkommet, kan du anmode om at få gensendt gavekort via vores support-system. Vi gensender kun gavekort til oprindelige køber af gavekort.

Reklamation af gavekort

Reklamation som vedrører gavekortet skal rettes til arrangøren via deres telefon eller e-mail.

Aflysning af arrangement købt med gavekort

Såfremt et arrangement bliver aflyst hvortil gavekortet et brugt til betaling, vil midlerne blive tilbageført til gavekortet umiddelbart efter aflysning.

Ved betalingsstandsning eller konkurs kan gavekortskøber kun gøre krav gældende mod arrangørs bo.

Arrangørs ansvar

Det er alene arrangørens ansvar at et gavekortskøb gennemføres og gavekort udstedes og afsendes til angivne e-mail. Ved betalingsstandsning/konkurs er gavekortskøber henvist til at søge dække i boet for arrangøren.

Forbehold for fejl og mangler

Arrangøren tager forbehold for fejl og mangler i priser, beskrivelser og andet materiale.

Forholdet mellem gavekortskøber og live/BACKEND - Ticket

live/BACKEND - Ticket kan ikke drages til ansvar for en arrangørs gavekortssalg. live/BACKEND - Ticket leverer en billetsalgsplatform til arrangøren, hvoriblandt salg af gavekort er en del. Hvordan denne platform benyttes, er arrangørs ansvar.

live/BACKEND - Ticket formidler eller sælger ikke gavekort for sig selv eller tredjepart og kan derfor ikke drages til ansvar for en arrangørs dispositioner.

Betalingsmuligheder

Det er hos STARS muligt at købe gavekort med forskellige betalingsmetoder. Listen over mulige betalingsformer revideres løbende.

Håndtering af kreditkort

Ved betaling med kreditkort indtaster du kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Disse behandles på en sikker måde af en certificeret betalingsudbyder. Ved betaling modtager vi kun en reference, som kun giver os adgang til at trække det aftalte beløb, samt giver os mulighed for refusion. Dette sikrer, at informationerne ikke kan bruges til at indkøbe andre varer.

Vi vil aldrig bede om disse oplysninger, hverken på mail, papir eller telefon, men kun i forbindelse med en handel via vores officielle webshop.

Betalingsgebyr

Se Priser & Gebyrer.

Behandling af personlige oplysninger

Se Persondatapolitik.

Betalingstidspunkt

Betaling trækkes umiddelbart efter gennemført køb.

Levering af gavekort

Gavekortet leveres elektronisk. Den leveres pr. e-mail umiddelbart efter gennemført køb. Ved eventuel udebleven e-mail rettes kontakt til live/BACKEND - Ticket.

Opdatering af betingelser

Ovenstående betingelser opdateres løbende som følge af krav hertil, samt som følge af lovgivning. Eventuelt ændrede handelsbetingelser påvirker i udgangspunktet ikke allerede gennemførte ordre, med mulig undtagelse ved ændringer som er nødvendige aht. overholdelse af lovgivning.