Gimle Handelsbetingelser – For billetkøb

Betingelser for billetkøber

Sælger

Du køber af:

Fortrydelsesret

Billetter refunderes ikke. Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Se “Ved aflysning”.

Billetkøbers ansvar inden køb

Det er pålagt billetkøber inden køb at kontrollere, at billetter gælder det korrekte arrangement, den korrekte dato og det korrekte tidspunkt, samt at kontrollere at arrangøren er køber bekendt.

Kopi og videresalg

Videresalg er tilladt jf. gældende lov. Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at videresælge til en højere pris, end prisen angivet på billetten. Billetgebyr må gerne medregnes ved videresalg.

Det er strengt forbudt at kopiere billetterne, og det ligestilles med forsøg på bedrag, såfremt det er gjort med henblik på at opnå adgang for flere på samme billet. Forsøg herpå vil blive politianmeldt.

Alle arrangementsbilletter indeholder en unik stregkode, som kun kan scannes én gang i indgangen til arrangementet. Kun førstankomne billetindehaver opnår adgang.

Det er billetkøber og billetindehavers ansvar at sikre, at ens billet ikke bliver delt eller kopieret.

Bortkomne billetter

Er dine billetter blevet væk eller bortkommet, kan du, via e-mailadressen eller mobilnummer brugt ifbm. billetkøbet, genhente dine billetter.

Reklamation af arrangement

Reklamation, som vedrører arrangementet, skal rettes til arrangøren via deres telefon eller e-mail.

Klager over billet

Er der fejl eller mangler på din billet, skal henvendelse rettes til arrangør.

Ændring af dato og tidspunkt

Såfremt datoen for et arrangement ændres, vil billetkøbere blive informeret herom. Billetkøber får muligheden for at få refunderet billettens pris, inden for den frist som arrangøren fastsætter. Arrangøren er pålagt omgående at tilbagebetale billetternes pris eksklusiv gebyr. Ændringer i tidspunkter på den oprindelige arrangementsdato giver ikke billetkøber mulighed for refundering.

Ved aflysning

Aflyses et arrangement, vil arrangøren godtgøre billettens pris. Det er arrangøren pålagt at refundere det fulde beløb eksklusiv eventuelt billetgebyr. Billetten refunderes af arrangøren.

Det er arrangørens ansvar at sørge for tilbagebetaling ved aflysning.

Ved betalingsstandsning eller konkurs kan billetkøber kun gøre krav gældende mod arrangørs bo.

Arrangørs ansvar

Det er alene arrangørens ansvar, at et arrangement og evt. tilkøbsydelser gennemføres/afvikles. Gennemføres/afvikles arrangement eller tilkøb ikke, hæfter arrangøren for at tilbagebetale det fulde beløb til køberen. Billetgebyr tilbagebetales i udgangspunktet ikke. Ved betalingsstandsning/konkurs er billetkøber henvist til at søge dække i boet for arrangøren.

Forbehold for fejl og mangler

Arrangøren tager forbehold for fejl og mangler i priser, beskrivelser og andet materiale.

Forholdet mellem billetkøber og live/BACKEND – Ticket

Arrangøren benytter IT-systemet “live/BACKEND – Ticket” til at håndtere billetsalg. live/BACKEND – Ticket kan ikke drages til ansvar for en arrangørs arrangementer, hverken før, under eller efter et arrangement. live/BACKEND – Ticket leverer en billetsalgsplatform til arrangøren. Hvordan denne platform benyttes, er arrangørs ansvar.

live/BACKEND – Ticket formidler eller sælger ikke billetter for sig selv eller tredjepart og kan derfor ikke drages til ansvar for en arrangørs arrangementer.

Betalingsmuligheder

Det er hos Gimle muligt at købe billet med forskellige betalingsmetoder. Listen over mulige betalingsformer revideres løbende.

Håndtering af kreditkort

Ved betaling med kreditkort indtaster du kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Disse behandles på en sikker måde af en certificeret betalingsudbyder. Ved betaling modtager vi kun en reference, som kun giver os adgang til at trække det aftalte beløb, samt giver os mulighed for refusion. Dette sikrer, at informationerne ikke kan bruges til at indkøbe andre varer.

Vi vil aldrig bede om disse oplysninger, hverken på mail, papir eller telefon, men kun i forbindelse med en handel via vores officielle webshop.

Betalingsgebyr

Se Priser & Gebyrer.

Behandling af personlige oplysninger

Se Persondatapolitik.

Betalingstidspunkt

Betaling trækkes umiddelbart efter gennemført køb.

Levering af billet

Billetten leveres elektronisk. Den leveres pr. e-mail umiddelbart efter gennemført køb. Ved eventuel udeblevet e-mail rettes kontakt til arrangør.

Opdatering af betingelser

Ovenstående betingelser opdateres løbende som følge af krav hertil, samt som følge af lovgivning. Eventuelt ændrede handelsbetingelser påvirker i udgangspunktet ikke allerede gennemførte ordre, med mulig undtagelse ved ændringer, som er nødvendige aht. overholdelse af lovgivning.